Naxçıvan Məhsulları MMC © 2015 Bütün hüquqları qorunur
Yabanı tərəvəz turşuları

Tərəvəz layihəsi Naxçıvan regionuna xas, şöhrətilə tanınan bir sıra meyvə və tərəvəz məhsullarının əsaslı və ya ilkin emala cəlb edilərək istehlakçılara çatdırılmasını nəzərə tutur. Təbii mühitdə qatqısız qurudulmuş alça, ərik, gavalı, tut, albalı kimi meyvələr hər zaman dadıyla fərqlənmişdir. Azərbaycan istehlakçısında doğma məhsullara olan marağı yenidən bərpa etmək, süfrələrimizdə delikates hesab edə biləcəyimiz çaşır, baldırqan, somu bitkilərinin layiqli yer tutmasına nail olmaq layihənin başlıca hədəflərindən biridir. Dəniz səviyyəsindən 1800 metr yüksəklikdə yerləşən dağlıq ərazilərdən qayğıya toplanan bu bitkilər emal edilərək xüsusi mühitdə 4 ay yetişdirilir. Daha sonra isə emala göndərilərək qablaşdılır. İstehsal və qablaşdırma zamanı heç bir kənar qatkı maddələri və qoruyuculardan istifadə olunmur.

/
CSS3/jQuery Clock demo

logo
AZ   EN   RU