Naxçıvan Məhsulları MMC © 2015 Bütün hüquqları qorunur
Məqsədimiz

“Naxçıvan Məhsulları” MMC 2014-cü ildə “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”na müvafiq olaraq muxtar respublikada kiçik və orta sahibkarlığın inkişafının təmin edilməsi məqsədilə yaradılmışdır. Vəzifəmiz ixracyönümlü və rəqabətə dayanıqlı məhsulların istehsalının nail olunması, bu səpgidə müxtəlif layihələrin icra edilməsi və dəstəklənməsi, yerli brendlərin yaradılması, məhsulların iri bazarlara çıxışının təmin olunması və yeni satış bazarlarının tapılmasından ibarətdir. Cəmiyyətin biznes fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30 oktyabr 2014-cü il tarixli 86s nömrəli Sərəncamı güzəştli kredit vəsaiti ayrılmışdır.

 

/
CSS3/jQuery Clock demo