Naxçıvan Məhsulları MMC © 2015 Bütün hüquqları qorunur
Hədəfimiz

“Naxçıvan Məhsulları” MMC-nin fəaliyyətinin əsaslarını aşağıdakılar təşkil edir:

-Kiçik istehsalçılar arasında koordinasiyanı təmin edərək, “Təchizat-sifariş-satış” zinciri üzrə istehsalı dəstəkləyici layihələri icra etmək;

-Məhsulların qablaşdırılması və keyfiyyətinin yüksəldilməsi üzrə istehsalçı müəssisələrə texniki dəstək vermək;

-Yerli xammaldan istifadə edən istehsal müəssisələri üçün yeni satış bazarları müəyyən etmək və konkret dəstəkləyici tədbirlər həyata keçirmək;

-Rəqabətə dayanıqlı məhsulların istehsalına nail olunmaq;

-Muxtar respublikada ixrac potensialının artırılması xidmət edən birgə, müştərək layihələrin icrasında iştirak etmək;

-Yeni, rəqabətə dayanıqlı məhsulların istehsalı sahəsində muxtar respublikaya xarici və yerli investisiyaları cəlb etmək;

-Yerli istehsalçılara marketinq və logistik xidmətlər təşkil etmək;

-Yerli məhsulların təşviqatını aparmaq.

/
CSS3/jQuery Clock demo